Hållbarhet & garantier

Varför lackskydd?

Tittar du på en lackerad yta under mikroskop påminner den om ett månlandskap, dvs. en ojämn yta full av kratrar. Att smuts och luftföroreningar fastnar i en sådan yta är lätt att förstå. Och att en lack som är full av smuts inte glänser som den borde göra är lika självklart. Att försöka tvätta tillbaka glans och lyster är omöjligt.

Extreme Car Care

Men att du mister glansen är inte det värsta! Smuts och föroreningar i kombination med syret i luften gör att en process startar, lacken börjar oxiderar och blir allt mer matt och svårskött. Vax och cleaner räcker inte långt i detta läge. Du behöver göra en djuprengöring genom rubbning och polering.

Enkelt uttryckt slipar man ner toppen på lackytan. Efter rubbning och polering avslutar man med att skydda den nya ytan, vanligtvis med ett vax, som håller ca 3 månader. Vanligt bilvax tål t ex inte avfettning, flertal tvättar, mm. PPS behåller sina fördelar och lyster för lång tid framöver (bör kompletteras efter 18mån). Vid komplettering appliceras bara Acrylic.

Lackskyddsgaranti

Garantin kan upprätthållas upp till 6 år räknat från det datum för den första lackskyddsbehandlingen, samt att kontrollintervallerna utförts i enlighet med lackskyddsprogrammet. Garantin är giltig 12-18 månader, räknat från det datum som anges på kundens kontant eller fakturakvitto för utförd behandling.

Servicegaranti

Denna garanti möjliggör en förlängning av lackskyddets garantiåtaganden, dock längst under en sammanhängande tid av 6 år räknat från och med den första lackskyddsbehandlingen. Det förutsätter dock att lackskydds-kontroll utförs 1 gång per år, och att ev. komplettering av lackskyddet görs om så erfordras. Denna åtgärd utförs först efter samråd med kunden.

Lackskyddskontroll

Denna kontroll utförs helt kostnadsfritt för kunden.

Garantibestämmelser

Kravet för att de olika garantierna skall gälla är att kunden anlitar en auktoriserad representant för PPS - Lackskydd. Vid de olika kontrollerna och eventuell komplettering av lackskyddet skall auktoriserat PPS anlitas.

Undantag för garantier

Lackskador som uppstår pga kundens ovarsamhet, samt från frätskador, repor, rostskador, stenskott, vax och andra lackskyddsmedel etc. fritar sig Tefcar från allt ansvar.

Försäkrings eller andra skador

Vid skador som medför omlackering skall den lackerade ytan lackskydds-behandlas senast 6 månader efter omlackering för att servicegarantin skall kunna bevaras.

Reklamationer

Reklamations- och garantifrågor skall i första hand ställas till det PPS - Lackskydd som senast utfört behandlingen. Eventuella åtgärder utförs helt kostnadsfritt för kunden och under normal arbetstid. Tefcar kan ej åta sig någon annan kompensation eller gottgörelse, t ex lånebil eller liknande.

Titta gärna på vår demofilm och se lite hur det går till.